A KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében sikeres pályázatot nyújtott be „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” c. felhívásra.
Pályázatunk „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY Iskolájának szakmai fejlesztésével” címmel, az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 azonosító számon regisztrált, és 2018.05.01.-2022.07.29. között valósul meg a Kerek Világ Általános Iskolában.

A pályázaton Alapítványunk 42.367.547.- Ft támogatásban részesült, melynek támogatási mértéke 100%.

Célunk az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentése.
Jelen projekt célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeket ellátó intézményünk szakmai fejlesztése, az eddig is erős törekvésünk megerősítése, amivel a családok kompetenciáit és a társadalmi elfogadást erősíthetjük, elősegíthetjük.

A projekt tartalmi elemei:

1. Helyi problémákra és adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag-fejlesztés:

 •  „A hagyományőrzés szerepe és jelentősége a súlyosan-halmozottan sérült tanulók tanórai – és szabadidős tevékenységeiben” (szakmai-módszertani segédanyag készítés – képzési módszertan, és képzés megvalósítása). Ezen belül a súlyosan-halmozottan sérült tanulók számára a hagyományőrzés szerepéről és jelentőségéről kerül kidolgozásra egy képzési módszertan, illetve zajlik le azt követően egy első, bemutató képzés.
 •  Módszertani segédanyag (módszertan, képzési módszertan): Egységes értékelő lap kidolgozása.

2. Specifikus tanfolyamokon való részvétel:

 •  AAK tanfolyamok
 • Etetés terápia
 • Autizmus spektrumzavar pedagógiájához kapcsolódó képzések

3. Az ellátott gyermekek – képességeikhez, fogyatékosságukhoz mért – fejlesztését támogató felkészítés:

 • Állatasszisztált terápiák: lovas- és kutyás terápia, melyek hozzájárulnak gyermekeink pszichés, szociális és kognitív fejlődéséhez.

4. Egyéb tudástámogató tevékenységek lebonyolítása keretében:

 • Szakmai nap – Néphagyomány
 • Szakmai nap a fejlesztő nevelés-oktatás intézményi tapasztalatairól
 • Iskolalátogatások

5. Szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítése:

 • Pedagógusok két napos képzése a Tobii eszköz használatára, konkrét gyerekekkel való kipróbálására

6. A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök beszerzése:

Infokommunikációs eszközök:

 • Tobii készülék szoftverrel, kommunikációt segítő eszköz
 • Boardmaker szoftverek, alternatív kommunikációs lehetőség
 • Egyéb beszerzendő eszközök

Fejlesztő eszközök beszerzése keretében:

 • A Snoezelen terápiás eszközök: melynek segítségével a pszichés alapfunkciók (figyelem, érzékelés, észlelés…) fejlesztését, aktivizálását, a verbális és nonverbális kommunikáció ösztönzését szolgálhatjuk úgy, hogy mindeközben relaxációs hatást érhetünk el, melyet az érzékeken keresztül fejt ki az eszközrendszer. A Snoezelen terápia nagy előnye, hogy tanulási helyzet nélkül, pozitív, kellemes élmények átélésével fejleszt, miközben örömet, nyugalmat ad, és – ami a súlyosan, halmozottan sérülteknél, autista gyermekeknél, különösen fontos – nonverbális eszközökkel valósulhat meg.
 • Mozgásfejlesztő eszközök

7. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése:

 • Szülői tréning: célja, hogy a szülők megfelelő ismeretekhez, információkhoz jussanak, hatékonyan közreműködjenek gyermekük fejlesztésében és egy közösség kialakulásával egymásnak segítséget, támogatást nyújthassanak.

8. Érzékenyítő programok szervezése és lebonyolítása:

 • Esélyóra: esélyegyenlőség, befogadás, méltányosság: célja, hogy az iskolák tanulói a sérült emberek életéről, az esélyegyenlőség témaköréről behatóbb, praktikus ismereteket szerezzenek.
 • Integrált családi nap: célja, hogy a súlyos halmozottan sérült tanulóink családjait, barátait, valamint az ép gyermekeket befogadó intézmények érdeklődőit vendégül látva közös, élményekkel teli programot nyújtsunk. Ezzel elősegítsük sérült és ép gyermekek kortárs kapcsolatainak kialakulását, valamint a különböző generációk együttes, vidám tevékenységeken való kapcsolatteremtését a társadalmi elfogadás jegyében.
 • Integrált nyári táborok: célja a társadalmi elfogadás, elfogadottság és az elszigeteltség lebontása.