Munkába segítés

Szolgálatunk létrejötte:

A felnőtt fogyatékkal élő emberek számára 1995-ben PHARE támogatással létrehoztuk Önálló Életvitel Központunkat, ezen belül is elsőnek egy módszertani csoportot, melynek tagjai szakorvosok, gyógypedagógusok, foglalkoztatási szakemberek voltak. Közreműködésükkel részt vettünk “A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény” előkészítésében, és megvalósításának helyi koordinálásában. 1996-ban e programon belül létrehoztuk a fogyatékkal élő emberek segítő szolgálatát.

2001-ben Önálló Életvitel Központunk felvállalta a fogyatékos emberek speciális munkaközvetítését és az ESZCSM-mel szerződést kötve Támogató Szolgálattá alakult.

2002-2003 között menedzserszervezetként részt vettünk az ESZCSM támogatásával megvalósuló modell-kísérleti programban, ami a támogató szolgálatok Dél-Magyarországi szervezet -és hálózatfejlesztésére irányult.

A támogató szolgáltatás tevékenysége valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed. A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. Súlyosan fogyatékosnak minősül a fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

Szolgálatunk célja:

A fogyatékos emberek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás. Közreműködés az önálló, önrendelkezésen alapuló életvitel megvalósításában, az ellátási szükségletekhez alkalmazkodó módon. Munkánk során fontos szerepet kap a fizikai és mentális támogatás is, mindezeket a fogyatékos ember tevékeny közreműködésével valósítjuk meg, válaszolva ezzel az egyén speciális szükségleteire.

Szociális gondozó felvenni a fejhallgatót a túlmozgásos munkatársnak

A támogató szolgáltatásunk feladata:

  • személyi segítő szolgálat működtetése (az alapvető szükségletek kielégítésében való személyi segítés – higiénés- és testi szükségletek, a közszolgáltatásokhoz, egyéb irányú szolgáltatásokhoz való hozzájutást – kíséret – személyes vagy közvetett ügyintézés, közreműködés az ellátásban részesülő életterének kialakításában, a mindennapi életmenet, a komfortérzés biztosításában, stb.)

    Támogatószolgálat munkatársa sétál a járókeretes fiatallal

  • szállító szolgáltatás működtetése (az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, fejlesztő tevékenységhez, szabadidős tevékenységekhez, munkavégzéshez, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, stb.)

                         A gépkocsivezető kiteszi rámpát indulás előttSegítség a kocsiba beszálláshozFelhajtás a rámpán kerekesszékkelRámpa segítségével száll be az autóba a két bottal járó lány.

  • tanácsadás (a fogyatékossággal kapcsolatos információadás, a kliens megbízása és felhatalmazása alapján érdekképviseletet, tájékoztatás a vonatkozó rendeletek jogi hátteréről, ill. jogi képviselet megszervezése, felvilágosítás adást az egyes szociális, egészségügyi és jóléti ellátások formáiról, intézményrendszeréről, funkcióiról és igénybevételének módjáról, stb.)

  • jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása.

Szolgálatunk elérhetősége:

Kovács-Bodor Andrea
Tel.: 06-72-510-817

Email: kerek.vilag.alapitvany@gmail.com

Cím: 7632 Pécs, Krisztina tér 9.