Kirándulás

Nappali Intézményünk működtetése által a Pécsi, Mohácsi, Siklósi és a Komlói kistérségben élő, önellátásra legalább részben képes felnőtt fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítjuk.

 

Szolgáltatás elemeink:

 • szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás
  nyújtása,
 • közösségi programok szervezése,
 • tanácsadás,
 • készségfejlesztés,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás (az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, mindennapi ügyeinek intézésében),
 • étkeztetés biztosítása,
 • esetkezelés,
 • felügyelet nyújtása,
 • gondozás,
 • közösségi fejlesztés,
 • gyógypedagógiai segítségnyújtás (gyógytorna biztosítása)
 • zeneterápia stb.

Szociális intézmény napi tevékenysége

Programjaink:

Napi munkánk során fontosnak tartjuk, hogy a fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik ne szigetelődjenek el, ne maradjanak magukra problémájukkal. A közösségbe való tartozás lehetőségét kínáljuk fel. Nem csupán a napközbeni tartózkodásra biztosítunk lehetőséget, hanem oda figyelünk a társas kapcsolatok kialakítására, a szabadidő hasznos eltöltésére is. Számos kirándulást szerveztünk mind közeli (pl.: Zsályaliget, Pécsi Állatkert, Cserkút, Szigetvár stb.), mind távoli helyekre (Budapest, Balaton – nyári tábor), helyi kulturális rendezvényeken veszünk részt (pl.: színház, mozi, koncert, előadások).

Rendszeres programjaink:

 • A hetet a „hétnyitogató” együttlétünk indítja, ahol szűkebb és tágabb környezetünk aktualitásai, hírei, megosztásra szánt személyes élmények, az előttünk álló hét jeles napjainak ismertetése és a mindennapokat érintő hirdetések hangoznak el. Mindez támogatja annak megélését, hogy nem csak a saját világunkra szűkül be a létünk, de részesei vagyunk egy közösség, egy város, egy kultúra, egy társadalmi környezet életének is.
 • Heti 2 alkalommal csoportos kéz- ill. válltorna van a klubban gyógytornász vezetésével, emellett személyre szabott egyéni gyógytorna a jó felszereltségű tornateremben.
 • Házi bajnokság keretében heti 2 délelőttön lehetőség van bekapcsolódni a mozgáskorlátozottak speciális sportágának, a bocciának a versenyeibe.
 • Megfelelő terem és kivetítő áll a filmklub rendelkezésére. A kiválasztott filmek gondolatokat, beszélgetéseket indítanak el.
 • Hetente irodalmi teaházat tartunk, ahol a közös érdeklődés tartja össze a csoportot és számos tapasztalattal, ismerettel gazdagodhatnak.
 • Zeneterápia zeneterapeuta értő vezetésével. A zenehallgatáshoz rajzolás, festés, hangszerek spontán megszólaltatása kapcsolódik, és mindez segíti a szavakba még nem vagy már nem megfogalmazható gondolatok, érzések kifejezését. A művészet módszereivel a tradicionális értékek felfedezését, életbe, életmódba történő beépítését segíti ez a foglalkozás.
 • Intézményünkben kiskórus szerveződött, aminek bárki tagja lehet zenei előképzettségtől és iskolázott énekhang meglététől függetlenül. A közös éneklés közös örömforrás, segít egymásra figyelni, egymásra hangolódni.
 • A nemzeti ünnepeinkről, világnapokról, a kultúra ünnepeiről megemlékezünk.

Elérhetőségünk:

Kovács-Bodor Andrea
Tel.: 06-72- 510-817

Email: kerek.vilag.alapitvany@gmail.com

Cím: 7632 Pécs, Krisztina tér 9.       

Az alapítvány Krisztina téri épülete