Intézményünkben a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos személyek részére biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra a jogszabályi előírásoknak megfelelve a hét öt munkanapján 7.30-15.30-ig.

A nyújtott szolgáltatáselemek a következők:

  • Meleg ebéd, reggeli, valamint uzsonna biztosítása
  • Egészségügyi alapellátáshoz valamint gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás megszervezése, biztosítása
  • Hivatalos ügyek intézésének segítése, tanácsadás
  • Általánosan biztosított terápiák:

–          egyéni és csoportos gyógytorna
–          egyéni és csoportos konduktív nevelés
–          egyéni és csoportos gyógypedagógiai fejlesztés
–          logopédia
–          alternatív és augmentatív kommunikációfejlesztés (AAK)
–          látásfejlesztés
–          zeneterápia

  • Szabadidős programokat szervezünk heti óra felosztásban (kosárlabda, népi játékok, táncfoglalkozás, báb- és kézműves műhely, filmklub)
  • Évente pályázati támogatással nyári táborban vesznek részt a fiataljaink, gyermekeink.

Székhelyünk intézményi keretei között, jelenleg négy csoport ellátását biztosítjuk:

Óvodás korú és a fejlesztő nevelés-oktatást egyéni formában teljesítő gyermekek csoportja: 

Az óvodás korúak esetében, a szülők kifejezett kérésére olyan súlyosan, halmozottan sérült, illetve mozgáskorlátozott kisgyermekek óvoda jellegű ellátását biztosítjuk, akiknek az iskoláskort megelőző életszakaszban integrált nevelésük nem biztosítható. Törekszünk ebben az életszakaszban egyéni és csoportos foglalkozások keretében biztosítani az értelmi és mozgásállapotuknak, valamint szociális készségeiknek a fejlesztését. A csoportos foglalkozások délelőttönként zajlanak életkorukhoz és terhelhetőségükhöz igazodva. Főbb területei: szűkebb-tágabb környezet, munkatevékenység (ábrázolás, ének-zene, játékra nevelés), mozgásnevelés. A fejlesztő gondozás, – mely az önkiszolgálásra nevelést alapozza meg – áthatja a napi tevékenységeket. A tanköteles kor elérésekor a Szakértői Bizottság vizsgálata határozza meg, hogy értelmileg vagy tanulásban akadályozott tagozaton illetve fejlesztő nevelés-oktatás keretében iskolázható-e be a gyermek. Természetesen mindezek mellett az integrációra is lehetőség nyílik.

A fejlesztő nevelés-oktatást egyéni formában teljesítő tanulók differenciált, egyéni és csoportos fejlesztésben vesznek részt.

A csoportos napi foglalkozásokat, – melyek az értelmi-, képesség- és készségfejlesztést szolgálják – terápiás munkatársak irányítják, amit a gondozók szakszerű munkája egészít ki.  A fejlesztés keretét az évszakok váltakozása és az évkörhöz kapcsolódó ünnepek határozzák meg. Tevékenységünk fontos részét képezik az egyéni foglalkozások. Az egyéni terápiákat – a gyermek állapotához igazodóan – szakértői team határozza meg a szakértői bizottság javaslatának figyelembe vételével.

Halmozottan sérült fiatalok és ép értelmű mozgáskorlátozottak csoportja

Fő célunk, – a fizikai állapot és a korábban megszerzett tudásanyag napi szinten tartása mellett, – személyiségük fejlesztése és jövőjük megalapozása. Valamint, az erre alkalmas, vagy alkalmassá tehető fiatalok rehabilitációs célú foglalkoztatásának elősegítése. Fontosnak látjuk önálló életre való nevelésüket, a végzendő munkában, feladatokban való kitartásuk és gyakorlati készségeik elmélyítését, önmagukért és társaikért való felelősségvállalás tudatosításának erősítését. Célunk még, hogy sok közösségi élményhez jussanak, kortárskapcsolataik bővüljenek.

Intézményünk egyéb ünnepei a néphagyomány gyökereire építkeznek, abból táplálkoznak. Ezekre az alkalmakra való felkészülés áthatja mindennapjainkat: visszaköszön az egyes foglalkozások témái közt. Az ünnepi események lehetőséget teremtenek a szülők, gyermekek, fiatalok, dolgozók bensőséges együttlétére, máskor pedig alkalmat adnak értékeink mások előtt való megmutatására is.

Minden alkalmat kihasználunk arra, hogy gondozottainkat eljuttassuk közintézményekbe, kulturális programokra, városi rendezvényekre. Meghívott csoportokkal való közös programjaink, integrált táboraink is azt a célt szolgálják, hogy gyermekeink, fiataljaink ne szigetelődjenek el, hanem élő kortárs kapcsolatokkal is rendelkezzenek. Ezzel nem csak arra törekszünk, hogy látókörük szélesedjen, integrációjuk javuljon, hanem arra is, hogy a többségi társadalom fogyatékkal élőkkel szembeni érzékenységét növeljük.

Elérhetőségünk:

Schneider-Király Kinga
Tel.: 06204006714

Email: kerek.vilag.alapitvany@gmail.com

Cím: 7627 Pécs, Gesztenyés u.2.