A zeneterápia során mind a receptív (zenehallgatás által előhívott érzelmek megjelenítése), mind az aktív (hangszer – első sorban különböző ütősök – használata) formát használjuk. Gyakran lépünk tovább a komplex művészetterápia felé, melynek során a zenére festéstől az ujjak táncáig sok fajta kombinációt alkalmazunk.

Egyéni zeneterápiás foglalkozásokon az autizmussal élő, valamint a súlyosan – halmozottan sérült gyermekek fejlesztése zajlik.  Elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon arra, hogy a gyerekek megtanulják nonverbális úton is kifejezni magukat. Ez különösen nagy jelentőséggel bír a beszélni nem tudóknál. Biztonságos, meleg légkörben próbáljuk elérni az érzelmek felszabadítását, testi és lelki feszültségek oldódását. Igyekszünk a kommunikációt több síkon is kialakítani: érintések, együttes mozdulatok, közös hangszer – és játékhasználat stb. Bátorítjuk a hangadás mindenféle formáját, segítjük a beszéd kialakulását.
A csoportos zeneterápiás foglalkozások során fejlesztjük a gyerekek önismeretét, kortárs csoportba való beilleszkedését, együttműködési készségét, koncentrációját, feladattudatát, szem – kéz koordinációját, helyes testtartását, légzésfunkcióját, probléma megoldó és improvizáló képességét, fantáziáját, kézügyességét stb. A közös zenélés alkalmat ad az örömteli, önbizalom növelő együttes tevékenységre.
Természetesen a terápiás foglalkozások során pozitív irányba változik a gyerekek zenei hallása, ritmusérzéke és zenei ízlésvilága is.
A zeneterápiás foglalkozásokat szakirányú képzettséggel rendelkező terapeuták végzik. Alapítványunk hangszerparkja – a pályázatokon elnyert támogatásoknak köszönhetően –  igen változatos.