Célok:

  • A tanulók érdeklődésének kialakulása szűkebb és tágabb környezetük szereplői, tárgyai, jelenségei iránt.
  • Egyénileg eltérő képességeik függvényében a természeti, tárgyi és személyi környezetükről szerzett élményeik megélése, értelmezése, elraktározása.
  • A tanulók saját életükben történő minél aktívabb részvételének kialakulása.
  • Az egymással és a nevelőkkel való állandó kommunikáció kialakulása.
  • A természeti környezet szépségeinek felismerése.

Feladatok:

A szűkebb és tágabb környezet személyeinek, tárgyainak, jelenségeinek megismertetése a tanulókkal, a mindennapi életük apró tapasztalatszerzéseinek irányítása és folyamatos tudatosítása által.

Témakörei:

a család, az intézmény, az évszakok, a közlekedési eszközök, testünk, az állatok, a színek, napirend-napszakok, ünnepe