Iskolánkban 2014 szeptemberétől a jogszabályi háttér és a Pedagógiai Programunk alapján súlyos pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók nevelése- oktatása is elindult az általános iskola nyolc évfolyamán.

A súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő gyermekek, tanulók esetében a különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a Szakértői Bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint biztosítjuk.

A neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tantervek, tankönyvek és egyéb segédletek, speciális eszközök állnak rendelkezésünkre. A Szakértői Bizottság által meghatározott fejlesztési területeken szakképzett pedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok és terapeuták segítik az eredményesebb tanulást.

A tanulóknak a meghatározott tanórai foglalkozásokon túl habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat szervezünk, ezeken kívül egyéni és kiscsoportos formában is részt vesznek fejlesztő foglalkozásokon.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulási problémákból eredő kudarcélmények leépítésére, az önértékelés kompenzálására. Az interperszonális kapcsolatok zavaraiban gyökerező nehézségek leküzdésében is segítjük tanulóinkat. Az egyéni sajátosságokat a számonkérésnél, értékelésnél is figyelembe vesszük.

Munkatársaink a szakvélemények és egyéni felméréseik alapján fejlesztési terveket készítenek, differenciált képességfejlesztéseket végeznek, felzárkóztató foglalkozásokat biztosítanak. A tanulókat képességeiknek megfelelő differenciáló módszerek segítségével, kizárólag kis létszámú osztályokban oktatjuk. Fontosnak tartjuk a különböző szakemberekkel való együttműködést és a szülők számára is folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Az a törekvésünk, hogy ezen tanulók ittlétére mindaddig sor kerüljön, amíg integrációjuk reális feltételei ki nem bontakoznak.

A tanórákon kívül a következő (ingyenes) terápiákat biztosítjuk iskolai keretek között:

A PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK
ISKOLAI TAGOZATA

ALSÓ TAGOZAT
1. évfolyam (2 tanévre nyújtható)
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
(szükség esetén + 1 év: felzárkóztató év)

FELSŐ TAGOZAT
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam (szükség esetén + 1 év)