Az elnevezést és az alapötletet Franziska Schäffer koncepciójából merítettük és alakítottuk tovább.

Célok:

 • Az iskolában töltött idő keretbe foglalása.
 • A közösen eltöltendő idő jó hangulatban való elkezdése, majd lezárása, illetve jó hangulatban való hazatérés.
 • Figyelemösszpontosítás egymásra, a tanulási tartalomra, önmaguktól a környezetük felé fordulás.
 • Az önkifejezés a különféle kommunikációs csatornák, eszközök, módszerek kipróbálásával.
 • Közösségi társadalmi szokások, szabályok megismerése és gyakorlása.
 • Zenei élményszerzés.
 • A közösség élménye, közösséggé válás.
 • Hangulatok, érzelmek megismerése.
 • Személyes kapcsolatok kialakulása, elmélyülése. Önálló vélemény kialakulása.

Feladatok:

 • Nyugodt, kellemes légkör teremtése.
 • Megfelelő testhelyzet biztosítása, mely lehetővé teszi a figyelmet és a különféle kommunikációs fogások alkalmazását, beleértve a hangadást, a manipulációt és a nagymozgást is.
 • A beszédértés fejlesztése.
 • Kommunikációs eszközök, módszerek megismertetése.
 • Igen-nem válaszadás kialakítása.
 • Manipulációfejlesztés.
 • Hangadásra való bátorítás.