A gyermekek mindennapjait úgy szervezzük, hogy a tanítási órákat megelőzően és azokat   követően, elegendő időt biztosítsunk az önellátási tevékenységek gyakorlására. A tanórák a más iskolákban megszokotthoz képest később kezdődnek (lépcsőzetes órakezdéssel 8.30 ill. 9.00 órakor), így elegendő idő áll a gyermekek rendelkezésére azoknak a technikáknak az alkalmazására, melyek fontosak önállóságuk alakulásában (reggeli tisztálkodási- , terítési-, rendrakási teendők). Ekkor kerül sor egyénenként (sérülésspecifikusan) a segédeszközök felvételére, valamint a tanulást segítő eszközök megfelelő beállítására. Az ebédhez kapcsolódó teendők szintén módot kínálnak az önkiszolgálási feladatok ellátására.
A délutáni időszakban  asszisztensek felügyeletével, segítségével lehetőség van a fiziológiás mozgások gyakorlására (pl.:járás különböző segédeszközökkel, kézfunkció javítása irányított játéktevékenységgel , hely- és helyzetváltoztatást célzó mozgásos játékok) amelyek szintén az ADL funkciók készségszintű elsajátítását szolgálják.
Mozgásfejlesztő szakemberek irányításával, az egyéni fejlesztési tervek figyelembevételével történik individuálisan, asszisztensek és napközis nevelők közreműködésével