• Logopédia

  A logopédiai tevékenység a mozgáskorlátozottak oktatásának – nevelésének   folyamatában (a motoros funkciók sérülése gyakran érinti a beszédmozgást is), annak szerves részeként készít fel a tudatos és célszerű verbális önkifejezésre. Célunk nem csupán a beszédhibák javítása, hanem olyan átfogó, a teljes beszédfolyamatot érintő fejlesztő program megvalósítása, amely előkészíti illetve kiegészíti a tanulókra szabott sérülésspecifikus eljárásokat.
  Feladata: A tanulók beszédállapotának felmérése, képességeik vizsgálata, a beszédhibák javítása, képességek fejlesztése.

  • beszédtechnika fejlesztése
   Egyéni kommunikációt segítő testhelyzetek megtanítása, melyek lehetővé   teszik a mély belélegzést és a szabad kilégzést.
  • beszédszervek izomcsoportjainak fejlesztése.
  • szókincs és kifejezőkészség fejlesztése
  • arcmimika szabályozása

 • Beszédterápia

  Beszédterápia központi idegrendszer sérüléséhez társuló beszédzavarok korrekciójára irányul. A beszédterápia a mozgásterápia eredményeit felhasználva, arra épülve korrigálja a sérült beszédet, ezzel elősegíti a gyermek beilleszkedését szűkebb és tágabb környezetébe.A mozgásterápiából átvett elemek: kóros reflexek gátlása, megfelelő testhelyzet megtalálása, helyes mozgások facilitálása, lazítás (spasztikus gyermekeknél), egyensúlyfejlesztés (athetotikus és ataxiás gyermekeknél), vállöv ellazítása, fejkontroll kialakítása. A terápia során felhasználjuk az evés- és ivásterápiában elért eredményeket.
  A beszédterápia további lépései többnyire megegyeznek a hagyományos logopédiában alkalmazottakkal: légzés, hangképzés, ajak- és nyelvgyakorlatok, beszédritmus, kiejtés, stb. A beszédfejlesztés során arra törekszünk, hogy a gyermekek az egyéni adottságokhoz igazodva, alakilag megközelítően tiszta beszédet tudjanak produkálni, aktívan vegyenek részt a foglalkozásokban, mutassanak kezdeményező beszédmagatartást.