Pető András orvos-pedagógus 1945-ben fejlesztette ki konduktív nevelési rendszerét. Módszere új utat nyitott a központi idegrendszeri mozgássérültek rehabilitációjában. Ezt a módszert a világon először a róla elnevezett intézet elődjében oktatták és alkalmazták.

A konduktív nevelés egy speciálisan integrált nevelési rendszer, melynek lényege a tanuláson alapuló sokoldalú személyiségfejlesztés. A koordinált működést kívánja megtanítani az egyén számára, hogy az alkalmazkodni tudjon környezetéhez. Ez a program a testi, szellemi és szociális szükségletekre építve egységesen irányított tanulásvezérlés. Ezért nevezte el Pető a módszerét “konduktívnak”, amely latin eredetű kifejezés, jelentése: rávezetés.

Az Alapítványnál egyéni, illetve csoportos keretek között folyik a konduktív nevelés.
A fekvő, ülő, álló helyzetben végzett állandó feladatokból álló feladatsorokat énekkel, mondókával kísérve a gyerekek megtanulják a gyakorlatok sorrendjét, illetve azok minél kevesebb segítséggel történő kivitelezését. Az énekek, mondókák a feladatoknak ritmust adnak, ugyanakkor segítik a beszéd kialakítását is. A komplex feladatok lehetővé teszik a gyerekek minél sokoldalúbb fejlesztését. A foglalkozások során lényeges, hogy a gyermek motivált legyen a feladat végrehajtására, ezért a legfontosabb módszer a játék. Cél a minél aktívabb feladatvégzés, ezáltal a lehetőség szerinti legnagyobb önállóság elérése.