A beszédképtelen gyerekek az iskolás kort elérve még alig rendelkeznek valamilyen kommunikációs eszközzel, és kommunikációs lehetőségük – jó esetben is – a passzív igen-nem feleletig terjed. Kiszolgáltatottságuk miatt alig vagy egyáltalán nem kerülnek döntéshelyzetbe, és ezáltal akaratuk, gondolatuk véghezviteléhez sincs lehetőségük. Súlyos mozgáskorlátozottságuk és értelmi problémáik miatt sokszor az adekvát igen-nem jelzés sem alakult ki. Az információszerzés, a tanulás alapvető feltétele az oda-vissza működő kommunikációs kapcsolat. A személyiség egészséges fejlődéséhez, gondolkodáshoz, a passzív befogadó szereptől az aktív részvételig való eljutáshoz az augmentatív és alternatív kommunikáció adja meg számukra a lehetőséget. Az augmentatív és alternatív kommunikáció magába foglalja mindazokat az eszközöket, módszereket, technikákat, amelyek kiegészítik vagy helyettesítik a beszédet. Ebből kifolyólag egyénre szabottak a módszerek és eszközök.

A kommunikáció kialakítására és fejlesztésére több ismert eljárás létezik:

 • Bazális kommunikáció
 • Individuális kommunikáció
 • Orientációs kommunikáció
 • Segített kommunikáció (augmentatív és alternatív kommunikáció).

Célok:

 • A beszédképtelen gyermekek kívánságainak, gondolatainak mások számára is érthető közlése.
 • Saját életük cselekvőbb részesévé válás.
 • Augmentatív kommunikációs eszköz segítségével egyenlő esély elérése
  a többi gyerek között, a szűkebb és tágabb környezetükben egyaránt.
 • Beilleszkedés az őket körülvevő emberek közösségébe.
 • Személyiségük minél teljesebb kibontakozása.
 • A lehető legteljesebb beilleszkedés a társadalomba.

Feladatok:

 • A kommunikáció iránti igény felkeltése.
 • Kommunikációs csatornák és módok megismertetése, erősítése, bővítése (eszköz nélkül vagy eszközigényes augmentatív kommunikáció segítségével).
 • Alapkommunikáció kialakítása:
  • íkapcsolatfelvétel, szemkontaktus kialakítása
  • ránézéssel való kiválasztás, döntés
  • adekvát igen-nem válaszadás
  • köszönés
 • Önálló akaratközlés, vélemény, szükséglet, döntés kifejezésének megtanítása.
 • Az önkifejezéshez személyes kapcsolat és megfelelő mennyiségű idő biztosítása.
 • A szülőkkel való szoros együttműködés feladataként üzenő füzet vezetése az iskolában, illetve a hétvégén, otthon a gyerekekkel történtekről, melyek többek között a kommunikáció tartalmát képezik.
 • Az augmentatív és alternatív kommunikációs rendszer, illetve eszköz kiválasztását körültekintő megfigyelésnek kell megelőznie.
  Meg kell figyelni:

  • A gyermekek mozgásképességét
   értelmi képességeit
   kommunik ációs igényét
   családi helyzetét
  • a gyermekek, a szülők, a közösség igényeit
  • hogyan kommunikálnak a gyermekek otthon, ismeretlen helyen kétszemélyes helyzetben és csoportban
  • mit szeretnek csinálni, mik a kedvenc játékaik, mivel lehet jól motiválni őket.
 • A fenti ismeretek alapján a kommunikációs eszköz és rendszer kiválasztása.
 • A gyermekek már meg lévő jelzéseire építve és azokat erősítve további jelzések kialakítása.