A habilitációs órakeretbe épülő, a manipulációs technikák javítására irányuló fejlesztőmunkánkat úgy alakítottuk ki az elmúlt évek alatt, hogy az beépül a néphagyományok, a népi kultúra megismertetésének körébe. Ezzel kettős hatást szeretnénk elérni. Fontos az is, hogy egy-egy jeles nap megünneplésére készülve a gyermekek ismereteket szereznek a népszokásokról, amellyel tudásuk, érzelemviláguk gazdagodik.  Azzal pedig, hogy megelőző időszakban termések, természetben fellelhető anyagok felhasználásával dekorációkat, jelmezeket, ajándékokat, „vásárfiákat stb. készítenek, szinte észrevétlen marad a rejtett cél, törekvésünk a finommotorika ügyesítésére. Ily módon változatos anyagokkal és technikákkal ismerkedhetnek meg tanulóink, s a tevékenységek végzése során mindvégig megmarad motivációjuk. A közös alkalmakra   való    készülés   személyiségfejlődésükre  is    pozitívan hat (pl. segítőkészség, türelem egymás iránt, a közösen átélt események gazdagítják élményvilágukat, az ünnepi alkalmakon való szereplések erősítik önbizalmukat stb.)
Mozgásfejlesztő szakemberek, pedagógusok, asszisztensek részvételével történő team megbeszélés alapján kialakított szempontok figyelembevételével, pedagógus végzi asszisztens segítségével