Célok:

A rehabilitációs pedagógiai program iskolai körülmények között olyan fejlesztési lehetőséget biztosít a súlyosan és halmozottan sérült gyermekeknek, fiataloknak, amely hozzásegíti őket

 • szűkebb és tágabb környezetük egyre bővülő megismeréséhez,
 • saját életük mindennapi élményeinek megéléséhez, és az ezekben való egyre tevékenyebb részvételhez, továbbá
 • egyszerű társas kapcsolatok kialakításához és fenntartásához, aminek eredményeképpen jobb minőségű életet élhetnek.

Célcsoport: 6-23 éves korú, súlyosan és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok, akik csoportos keretek között, egyénre szabott terápiás fejlesztő eljárások segítségével fejleszthetők eredményesen.

Feladatok:

 • A családban már kialakított szokások, jelzések, megszerzett képességek, készségek, elsajátított tudásanyag feltérképezése és az iskolai életbe való lehetőség szerinti beépítése és fejlesztése.
 • A súlyosan-halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók épen maradt funkcióira alapozva a sérült funkciók fejlesztése egyéni lehetőségeik szerint a kidolgozott fejlesztési program, egyéni fejlesztési tervek alapján.
 • Elemi szintű, a képességekhez igazodó differenciált ismeretek elsajátíttatása szűkebb és tágabb környezetük jelenségeiről.
 • A kommunikáció egyénenként változó lehetőségeinek feltérképezése, a tanulók állandó ösztönzése a számukra lehetséges önkifejezési módok tudatos alkalmazására, gyakorlására.
 • A tanulók mozgásállapotának lehetőség szerinti javítása, a meglevő funkciók állandó fejlesztése, az önállóan kivitelezhető mozgások adta lehetőségek folyamatos kihasználása.
 • A szociális készségek, társas kapcsolatok, elemi magatartási formák megismertetése.
 • A szabadidős és játéktevékenységben való aktív részvétel elősegítése.
 • Szoros kapcsolattartás a szülőkkel a tanulók eredményes fejlesztése, a szülő-gyerek kapcsolat segítése érdekében.

Csoportlétszám: maximálisan 6 fő. oktatás

A Rehabilitációs pedagógiai programunk meghatározza a fejlesztő nevelés-oktatás fő területeit. Ezek:

Ezek a területek nem választhatók szét és természetes módon a mindennapos tevékenységekben és az egyes fejlesztő foglalkozásokon is megjelennek.

Foglakozások ( „tantárgyak”) a fejlesztő iskolában:

A heti foglakozás időkerete: 20 óra

Intézményünk a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek számára egész napos ellátást nyújt.