Az ember életének, személyiségének egyik talán legnehezebben megfogható területe fejlesztését esztétikai nevelésnek neveztük el.
A mozgást, az érzékelés-észlelést, a figyelmet, emlékezetet és gondolkodást, valamint a kommunikációt magába foglalva az átélt élményekkel és érzelmekkel a léleken keresztül táplálja a személyiséget.
Fő eszköze a művészet – vagyis a zene, a képzőművészet és az irodalom – szavakkal szintén nehezen körülírható, világot összesűrítő ereje.
Az esztétikai nevelés mind alkotó, mind pedig befogadó tevékenységeket felölel, melyek sokszor szétválaszthatatlanul egymásba fonódnak. Pl.:

 • zenehallgatás közben ringatózás Bobath-labdákon
 • tánc, forgás kerekesszékkel
 • spontán, improvizatív mozdulatok zenére
 • egymás improvizatív táncának (a csoportban dolgozó felnőttek tánca is) megfigyelése zenehallgatás közben
 • tánc zenére színes selyemkendőkkel
 • improvizatív egyéni és közös játék hangszereken
 • programzene hallgatása, átélése, feldolgozása beszélgetéssel, játékkal, vizuális ábrázolással
 • zenére festés.

Célok:

 • Az önkifejezésre lehetőséget adó technikákkal, mint újabb kommunikációs eszközökkel való megismerkedés.
 • Passzív befogadóból aktív résztvevővé válás.
 • Alapérzelmek megélése, felismerése, kifejezése. Pl.: öröm, szomorúság, félelem.
 • A tanulókat körülvevő jelenségek élményeinek, hangulatainak felidézése, képzeletben történő újbóli átélése, elképzelése és kifejezése. Pl. esőben, szélviharban, tavaszi mezőn.
 • A környezet jelenségeiről szerzett tapasztalatok, és ezek művészi eszközökkel történő összekapcsolódása, integrálódása.
 • Egy-egy képzőművészeti alkotás láttán, vagy zenedarab hallatán képzeletük megindulása.
 • A rendelkezésre álló technikák, alapanyagok, eszközök közüli választás képességének kialakulása.
 • Az esztétikai fejlesztésen keresztül a szűkebb és tágabb környezet alaposabb megismerése, elemzése.

Feladatok:

 • Nyugodt, biztonságos légkör teremtése.
 • Az alkotáshoz, önkifejezéshez szükséges helyzetek, alapanyagok, eszközök biztosítása.
 • Az alapvető festészeti, grafikai, vegyes technikák és a mintázás megismertetése, használatuk gyakoroltatása.
 • A közös alkotó folyamatba való bekapcsolódás lehetőségének biztosítása.
 • A színek szerepének megfigyeltetése, az alapformák megismertetése, különféle eszközökkel történő megjeleníttetése, kapcsolódva a tanmenethez.
 • A vizuális kifejezési formák és az irodalom, a zene és egyéb művészeti ágak kapcsolatának megismertetése, az ebből adódó lehetőségek kiaknázása.
 • Dramatikus technikákban való minél aktívabb részvétel lehetőségének megteremtése (bábjáték, jelmezes megjelenítés, zenei megjelenítések, egyszerű mondókák eljátszása).
 • Fényképek, műalkotások, a természet hangjai, zenei darabok megfigyeltetése. A hangulati, érzelmi megjelenítés elősegítése.