Az iskolánkba járó sajátos nevelési igényű tanulóknál  az osztálykeretben történő oktatást- nevelést  személyre szabott fejlesztő foglakozások egészítik ki, melynek egyik formája a gyógypedagógus által végzett egyéni fejlesztés.
Ennek során a tanulási képességek fejlesztése a fő cél, amely  kiterjed a megismerési (érzékelés-észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás) -, a motoros (nagymozgások, beszédmozgások, finommotorika, téri tájékozódás) – , és a kommunikációs képességeknek a fejlesztésére. Alapja az egyéni  fejlesztési terv,  amelynek készítését megelőzi egy részletes  -a gyermek aktuális állapotát rögzítő-  felmérés.
Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztés szükségessénének indoka lehet többek közt.:

  • részképesség-kiesés (tanulásban- illetve &eacutrtelmileg akadályozott tanulóknál)
  • súlyos beszédzavar
  • súlyos mozgásállapot
  • a megismerési funkciók területén tapasztalt problémák
  • hosszú vagy gyakori műtétek, hiányzás miatti lemaradás
  • egy-egy területen mutatkozó tehetség kibontakoztatása

A gyógypedagógiai fejlesztés nem választható el a többi terápiás célú foglakoztatástól: kölcsönösen hatnak a maguk eszközeivel a megcélzott fejlesztendő területre, építenek egymás eredményeire.