A veszélyeztetett csoport tagjai:

  1. akiknél a beszédfejlődés súlyosan megkésett, vagy súlyos pöszeségüket nehezen lehetett javítani, s már a kialakult hangokat rendkívül lassan automatizálják
  2. akiknél sokáig hiányzott, vagy nehezen volt kialakítható a mássalhangzók zöngéje
  3. átállított balkezesek, vagy akiknek laterális dominanciájuk még kialakulatlan
  4. cerebrálparetikus tanulók

A dyslexia, dyscalculia okai lehetnek:

  1. térbeli tájékozódás zavara
  2. ritmusérzék fejletlensége
  3. beszédkészség fejletlenség
  4. vizuális, fonetikus, és verbális emlékezet gyengesége
  5. tartós figyelem zavara
  6. auditív figyelemzavar

Beépül a tanítási folyamatba, de szükség esetén külön fejlesztő óraként alkalmazzuk, gyakran Ayres-terápiával, gyógypedagógiai lovaglással kötjük össze