Befejeződött az EFOP-4.1.6-16-2017-00009 azonosító számú projektünk-2020.12.29.

A KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, keretében sikeres pályázatot nyújtott be „Köznevelés támogató szerepének erősítése” c. felhívásra.

Pályázatuk „A köznevelés esélyteremtő szerepe a Kerek Világ Alapítványnál” címmel, az EFOP-4.1.6-16-2017-00009 azonosító számon regisztrált, és 2019.04.01.-2020.12.29. között valósult meg. A pályázaton az Alapítvány 157.674.798.- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek támogatási mértéke 100%. A projekt a Pécsett működő Kerek Világ Általános Iskolában valósult meg.

Az átfogó cél volt az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítása, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentése, megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával. Jelen projekttel megvalósult a Kerek Világ Általános Iskola, mint súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmény, infrastrukturális fejlesztése, megújulása, épületbővítés által.

  • A bővítéssel létrejött az iskolának egy új, 2 szintes szárnya a kellő előírások és akadálymentesítési szabályok betartásával. A két szinten helyet kap 3 csoportszoba (fejlesztő), 1 terápiás (Snoezelen) szoba, egy tárgyaló helység, egy tároló, illetve egy közösségi helyiség, mindegyik a szükséges szociális kiszolgáló helységekkel. Mindez bruttó 393,28 m2, nettó 322,07m2-en valósult meg.
  • Megtörtént az udvarnak, játszóudvarnak az akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába. A fejlesztés által 1200 m2 lett felújítva.
  • Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok, valamint 1 db hangszigetelt mobil válaszfal került beszerzésre.

Projektünk során elkészült a kivitelezés (2020.10.hó)

Projektünk során elkészült a kivitelezés, elindult az épület átadása-átvétele, valamint folyamatban van a használatbavételi engedély kiadása.  Az épületbe beépítésre került egy elhúzható mobilfal, valamint megkezdődött az az eszközök beszerzése is. Elkészült az udvar balesetmentesítése, a játszóeszközök biztonságos elérése érdekében.

Projektünkről jelenleg (2020.07.hó)

Projektünk célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeket ellátó intézményünk infrastrukturális fejlesztése, megújulása épületbővítés által. Ezen célokat a helyi problémákra és adottságokra reagáló épületbővítéssel –, s a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal – kívánja az Alapítványunk elérni. A bővítéssel létrejön az iskolának egy új, 2 szintes szárnya, mely az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítását, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentését hivatott szolgálni. A két szinten helyet kap 3 csoportszoba (fejlesztő), 1 terápiás (Snoezelen) szoba, egy tárgyaló helység, egy tároló, illetve egy közösségi hely, mindegyik a szükséges szociális kiszolgáló helységekkel. Mindemellett megtörténik udvarunk baleset mentesítése, akadálymentesítése, az udvari játszóeszközök biztonságos elérésének érdekében.

A projekt megkezdésekor beszerzésre került a projekttábla, kiküldésre került a sajtóközlemény. Megkezdődött a tervezés. A tervezési folyamatok Alapítványunknál a tervezett 3 hónap helyett, előre nem látott okok miatt sajnos 8 hónapra kitolódott, mely a tervezett mérföldkövek többszöri módosítását tette szükségessé. A tervek elkészülte után megtörtént az engedélyezési eljárás, valamint a közbeszerzési eljárás is lezajlott, mindez után megkötöttük a műszaki ellenőrrel, valamint a vállalkozóval is a szerződést, és megkezdődött a kivitelezés.

Megvalósult az épülethez kapcsolódó földmunka, tükörkészítés, elkészült a szennyvíz nyomvonal kiépítése, rákötése. A már meglévő épület összekötő nyaktag rész bontásra került, megtörtént az alapozás, és a vasalt lemez készítés. A földszint falazása, válaszfalazása és az áthidalók beépítése is elkészült. Megtörtént a talajnedvesség elleni szigetelés, valamint a földszinten a gépészeti, és villamos alapszerelés. A földszinten elkészült a gerenda zsaluzás, vasalás, betonozás, valamint beépítésre kerültek a földszint feletti pallók. Elkészültek a technológiai szigetelések, valamint az aljzat hőszigetelés. A földszinti födém és koszorú vasszerelés, és a födém betonozás is megtörtént. Elkezdődött az emeleti falazás, és az áthidalók beépítése. A kivitelezés folyamatos jelenleg nagyobb akadályok nélkül zajlik.