31

jan 19

Eszközbeszerzés

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY Iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázat keretein belül informatikai, kommunikációs, és speciális eszközök beszerzésre is sor került.
Read More

14

dec 18

Szülői tréning

A szülői tréninget az intézményünkbe járó sajátos nevelési igényű, többségében súlyosan- halmozottan sérült gyermekek szüleinek, családtagjainak szerveztük. A megvalósuló programsorozatról 2018  júniusában a szülőket, családtagokat szóban tájékoztattuk.
Read More

14

dec 18

Tapasztalatcsere Kaposváron a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központba

Az EFOP-3.16.-16-2017-00007 azonosító számú projekt keretében tapasztalatcserén vettünk részt Kaposváron. A program résztvevői a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ nevelés-oktatásban érintett dolgozói voltak.
Read More

15

nov 18

Hagyományőrzési módszertan, és módszertani segédanyag kidolgozása, lektorálása, nyomdai munkálatai

Alapítványunknál évek során, fokozatosan vezettük be a magyar hagyomány jeles napjaira, ünnepeire való készülődést, ezeknek az alkalmaknak a megünneplését.
Read More

30

okt 18

Szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása: Tobii- tanfolyam

A Tobii - rendszer egy olyan infokommunikációs eszköz, melynek indokoltsága, hogy a fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő gyerekek nagy többsége súlyos deficittel rendelkezik kommunikáció terén, amely erőteljesen befolyásolja esélyegyenlőségüket, hiszen nem tudják kifejezni gondolataikat, megértetni magukat a körülöttük élőkkel.
Read More

15

okt 18

Egységes értékelőlap bemutatása, szakemberek képzése

Az EFOP-3.1.6-16-2017-0007 azonosító számú, „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázati program keretében 2018.08.30.-án megvalósult, a kidolgozott Egységes értékelőlap bemutatása, és a szakemberek képzése.
Read More

7

Sze 18

Szakmai módszertani segédanyag, és az egységes értékelőlap kidolgozása

Korábbi tapasztalataink, előzetes tájékozódási eredményeink azt mutatták, hogy a súlyosan halmozottan sérült tanulók fejlesztő nevelés-oktatása terültén nem található egységesen alkalmazott értékelési mód, mely a gyermekek aktuális fejlettségi állapotát pontosan meghatározná.
Read More

6

Júl 18

Kutyás és lovas terápia

Iskolánkban, a héten megkezdődtek a kutyás és lovas terápiák. Az állatasszisztált terápiák, az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a...
Read More

6

Júl 18

Nyári tábor

Iskolánk diákjai integrált nyári táborozásban vesznek részt a héten mely az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG...
Read More