„A hagyományőrzés szerepe és jelentősége a súlyosan-halmozottan sérült tanulók tanórai és szabadidős tevékenységeiben” című módszertani képzés anyagának bemutatása, képzés.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 azonosító számú projekt kapcsán ismét megvalósulhatott egy képzésünk, amelyet a Vendel naphoz kötöttünk.
Read More

Inegrált nyári tábor Hortobágy

Alapítványunk gyermekei EFOP 3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY Iskolájának szakmai fejlesztésével” c. projekt támogatásával nyári táborban vettek részt.
Read More

Integrált nyári tábor-Őrimagyarósd

Integrált táborunk az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 azonosító számú projektünknek köszönhetően valósulhatott meg
Read More

Szakmai nap workshop a néphagyomány témakörében

Az EFOP-3.1.6-16-2017-0007 azonosító számú, „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázati program keretében megvalósult, „A hagyományőrzés szerepe és jelentősége a súlyosan-halmozottan sérült tanulók tanórai és szabadidős tevékenységeiben” című szakmai nap, workshop.
Read More

Integrált családi nap

Iskolánkban, 2019. május 30-án került megrendezésre az „Integrált családi nap” elnevezésű rendezvény. A program az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Kerek Világ Alapítvány Iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázat keretein belül valósult meg, 180 fő részvételével.
Read More

Nem, vagy alig beszélő gyermekek és felnőttek kommunikációjának fejlesztése

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 azonosító számú projektünk keretében iskolánkból két fő vehetett részt Budapesten az Autizmus Alapítvány képzésén
Read More

Tapasztalatcsere a Pécsi Éltes EGYMI-ben

Az EFOP-3.1.6-16-2017-0007 azonosító számú, „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázati program keretében megvalósult, a második tapasztalatcsere az „Egységes értékelőlap a fejlesztő nevelés-oktatásban” című munkákkal kapcsolatban.
Read More

„A hagyományőrzés szerepe és jelentősége a súlyosan-halmozottan sérült tanulók tanórai és szabadidős tevékenységeiben” című módszertani képzés anyagának bemutatása, képzés.

A EFOP-3.16.6-16-2017-00007 sz. projektünk kapcsán megrendezésre került az első képzési nap. A program résztvevői a súlyosan-halmozottan sérült gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, konduktorok, gyógytornászok voltak. 
Read More

Esélyórák

Az EFOP-3.16-16-2017-00007 azonosító számú projekt keretében Esélyóráinkat Pécs környéki iskolákban tartjuk általános- és középiskolás tanulók számára. Célunk, hogy a gyerekek kötetlen légkörben találkozzanak és tabuk nélkül beszélgessenek fogyatékossággal élő munkatársainkkal, tapasztalatot szerezzenek a segítés helyes módjairól, és felismerjék saját felelősségüket a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulásában.
Read More

Eszközbeszerzés

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY Iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázat keretein belül informatikai, kommunikációs, és speciális eszközök beszerzésre is sor került.
Read More

Szülői tréning

A szülői tréninget az intézményünkbe járó sajátos nevelési igényű, többségében súlyosan- halmozottan sérült gyermekek szüleinek, családtagjainak szerveztük. A megvalósuló programsorozatról 2018  júniusában a szülőket, családtagokat szóban tájékoztattuk.
Read More

Tapasztalatcsere Kaposváron a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központba

Az EFOP-3.16.-16-2017-00007 azonosító számú projekt keretében tapasztalatcserén vettünk részt Kaposváron. A program résztvevői a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ nevelés-oktatásban érintett dolgozói voltak.
Read More

Hagyományőrzési módszertan, és módszertani segédanyag kidolgozása, lektorálása, nyomdai munkálatai

Alapítványunknál évek során, fokozatosan vezettük be a magyar hagyomány jeles napjaira, ünnepeire való készülődést, ezeknek az alkalmaknak a megünneplését.
Read More

Szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása: Tobii- tanfolyam

A Tobii - rendszer egy olyan infokommunikációs eszköz, melynek indokoltsága, hogy a fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő gyerekek nagy többsége súlyos deficittel rendelkezik kommunikáció terén, amely erőteljesen befolyásolja esélyegyenlőségüket, hiszen nem tudják kifejezni gondolataikat, megértetni magukat a körülöttük élőkkel.
Read More

Egységes értékelőlap bemutatása, szakemberek képzése

Az EFOP-3.1.6-16-2017-0007 azonosító számú, „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázati program keretében 2018.08.30.-án megvalósult, a kidolgozott Egységes értékelőlap bemutatása, és a szakemberek képzése.
Read More

Szakmai módszertani segédanyag, és az egységes értékelőlap kidolgozása

Korábbi tapasztalataink, előzetes tájékozódási eredményeink azt mutatták, hogy a súlyosan halmozottan sérült tanulók fejlesztő nevelés-oktatása terültén nem található egységesen alkalmazott értékelési mód, mely a gyermekek aktuális fejlettségi állapotát pontosan meghatározná.
Read More

Kutyás és lovas terápia

Iskolánkban, a héten megkezdődtek a kutyás és lovas terápiák. Az állatasszisztált terápiák, az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a...
Read More

Nyári tábor

Iskolánk diákjai integrált nyári táborozásban vesznek részt a héten mely az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG...
Read More