Tapasztalatcsere Kaposváron a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központba

Az EFOP-3.16.-16-2017-00007 azonosító számú projekt keretében tapasztalatcserén vettünk részt Kaposváron. A program résztvevői a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ nevelés-oktatásban érintett dolgozói voltak.

Rövid bemutatkozó ismerkedést követően az első bő fél órában röviden ismertettük a módszertani anyag legfontosabb fejezeteit. Részletesebben kitértünk munkánk elkészítésének szakmai indokaira, köztük az egyéni fejlesztési tervek, és az értékelések elkészítésének problémáira. Itt a kollégák körében konszenzus volt abban, hogy komoly nehézségeket jelent a pedagógiai munka során, hogy nem állnak rendelkezésre a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek képességstruktúráját feltáró mérőeszközök. Ismertettük, hogy szándékaink szerint az egységes értékelő lapok milyen módon járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a súlyosan-halmozottan sérült tanulók fejlettségi szintjéről, szükségleteiről egységesebb, konkrétabb képet alkothassunk, és ezáltal egyszerűen nyomon követhessük a gyermekek egyes területeken mutatott fejlődését négy éves periódusban, félévenkénti eredményrögzítéssel. Ezt követően vázlatosan bemutattuk az értékelő lapok felépítését, szerkezetét, a szerkezetválasztás indoklását, használatának módját, az értékelés menetét, az egyes jelzések szerepét. Nagy megmérettetésnek éreztük, hogy egy társintézmény szakemberei miként fogadják az általunk készített munkaanyagot. Jó volt megtapasztalni, hogy a résztvevő kollégák körében nagyon pozitív volt az értékelő lapok fogadtatása. Hiánypótló dokumentumként fogadták, amely nagyban megsegítheti oktató-nevelőmunkájukat. Kifejezték szándékukat értékelő lapok alkalmazására, ezért együttműködési megállapodás megkötésére is sor került, amelyben a használatáról, bevezetéséről hivatalosan is nyilatkoztak.

Két intézmény kollégáinak tapasztalat cseréje.