Szakmai módszertani segédanyag, és az egységes értékelőlap kidolgozása

Korábbi tapasztalataink, előzetes tájékozódási eredményeink azt mutatták, hogy a súlyosan halmozottan sérült tanulók fejlesztő nevelés-oktatása terültén nem található egységesen alkalmazott értékelési mód, mely a gyermekek aktuális fejlettségi állapotát pontosan meghatározná. Elterjedt és elvárt értékelési módszer a szöveges értékelés, amely meglehetősen szubjektív értékelési forma, így a gyermekek anyagában található értékelések intézményenként eltérőek, sőt még egy adott iskolán belül sem egységesek.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 azonosító számú pályázat keretében ezért, olyan egységes értékelő lapok összeállítására törekedtünk, amelyek használatával a fejlesztő nevelés-oktatás területén dolgozó pedagógusok munkáját kívánjuk támogatni, hozzájárulva az iskolák illetve a csoportok közötti átmenet jelentős mértékű megkönnyítéséhez, és segítséget nyújtani az intézményen belüli team-munka feladatainak összehangolásához. Az értékelő lapok használatához részletes szakmai-módszertani segédanyag is készült.

Várakozásaink szerint az egységes értékelő lapok alkalmazásával egységesebb, konkrétabb kép alakul ki a gyermekek fejlettségi szintjéről, szükségleteiről. Használatával nyomon követhetővé válik a tanulók egyes területeken mutatott fejlődése négy éves periódusban, félévenkénti eredményrögzítéssel. Az a szándékunk, hogy segítsük ezzel a pedagógusok, szakértői bizottságok munkáját, és általa a szülők számára is pontos információkkal szolgálhassunk a tanulók aktuális állapotáról.