Szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása: Tobii- tanfolyam

A Tobii – rendszer egy olyan infokommunikációs eszköz, melynek indokoltsága, hogy a fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő gyerekek nagy többsége súlyos deficittel rendelkezik kommunikáció terén, amely erőteljesen befolyásolja esélyegyenlőségüket, hiszen nem tudják kifejezni gondolataikat, megértetni magukat a körülöttük élőkkel. A Tobii –készülék segítségével a súlyosan – halmozottan sérült gyermekek jobban tudnak kommunikálni, sőt, segítségével olyan gyermekek is aktívan bevonhatók az oktatásba, akik eddig nem tudtak véleményt formálni, akaratukat kifejezni, a csoportok „aktív” részesei lenni. Segítségével azon gyermekek is meg tudnak nyilvánulni, akiknek érzéseiről, gondolatairól eddig nehezen tudtunk képet kapni. A szemvezérelt technológia segítségével azok is kommunikálni tudnak, illetve feladatmegoldásban tudnak részt venni, akik sérülésükből adódóan nem tudják végtagjaikat használni.

Jelen projekt keretében sor került egy Tobii- eszköz beszerzésére, melynek használatához szükséges volt a szakemberek, dolgozók képzésére, hogy ezt a korszerű eszközt fejlesztő munkájuk során hatékonyan és szakszerűen alkalmazni tudják.

A képzés során pedagógusok, terapeuták olyan korszerű ismereteket tudtak elsajátítani, amire felsőfokú végzettségük megszerzése alatt nem volt lehetőségük, mára azonban a gyors technológiai fejlődés eredményeképpen lehetőség van. Az elsajátított ismeretek nagymértékben segítik a súlyosan – halmozottan sérült gyermekekkel foglalkozó szakemberek munkáját.

Az augusztus végén megtartott két napos képzésre alapítványunk székhelyén (Pécs, Gesztenyés u. 2. ) került sor, meghívott előadóval. Az első nap folyamán rögzültek a gép használatának szabályai, a második napon pedig már lehetőség nyílt a konkrét kipróbálásra, alkalmazásra. A képzésen a súlyosan – halmozottan sérült, illetve autizmussal élő, nem beszélő, fejlesztő nevelés- oktatásban részt vevő gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok, terapeuták, gondozók, segítők vettek részt és sajátították el a használatot. A képzés számukra elengedhetetlenül szükséges volt, ennek hiányában ezt a korszerű infokommunikációs eszközt nem tudnák használni. A tanfolyam keretein belül a résztvevők megismerték, hogy saját rajzolt képekkel és fényképekkel hogyan hozhatnak létre egyéni felületet, hogyan állíthatják egy-egy felület összetettségét (választás két vagy több elem közül), illetve, hogy hogyan erősíthetik a szövegértés és szövegalkotás képességét képeskönyvek létrehozásával, amelyek a napjaink történéseit mesélik el. A gyorsan alakítható és szerkeszthető felületekkel és a lehetséges kommunikációs fejlesztési irányokkal interaktív módon, gyakorlati formában ismerkedtek meg. Lehetőség volt az elsajátított elméleti ismeretek azonnali gyakorlatba való átültetésére, kipróbálására. A képzés során a szakemberek nagyon lelkesen vetették bele magukat a feladatok összeállításába és kipróbálásába, nagyon kreatív munkák születtek. Örömmel tapasztalták a készülékben rejlő számtalan lehetőséget, melynek felhasználása majd nagyban hozzájárul az intézmény szakmai fejlesztéséhez, a sérült gyermekek minőségi neveléséhez és hatékonyabb oktatásához – fejlesztéséhez.