Projektünkről jelenleg (2020.07.hó)

Projektünk célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeket ellátó intézményünk infrastrukturális fejlesztése, megújulása épületbővítés által. Ezen célokat a helyi problémákra és adottságokra reagáló épületbővítéssel –, s a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal – kívánja az Alapítványunk elérni. A bővítéssel létrejön az iskolának egy új, 2 szintes szárnya, mely az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javítását, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentését hivatott szolgálni. A két szinten helyet kap 3 csoportszoba (fejlesztő), 1 terápiás (Snoezelen) szoba, egy tárgyaló helység, egy tároló, illetve egy közösségi hely, mindegyik a szükséges szociális kiszolgáló helységekkel. Mindemellett megtörténik udvarunk baleset mentesítése, akadálymentesítése, az udvari játszóeszközök biztonságos elérésének érdekében.

A projekt megkezdésekor beszerzésre került a projekttábla, kiküldésre került a sajtóközlemény. Megkezdődött a tervezés. A tervezési folyamatok Alapítványunknál a tervezett 3 hónap helyett, előre nem látott okok miatt sajnos 8 hónapra kitolódott, mely a tervezett mérföldkövek többszöri módosítását tette szükségessé. A tervek elkészülte után megtörtént az engedélyezési eljárás, valamint a közbeszerzési eljárás is lezajlott, mindez után megkötöttük a műszaki ellenőrrel, valamint a vállalkozóval is a szerződést, és megkezdődött a kivitelezés.

Megvalósult az épülethez kapcsolódó földmunka, tükörkészítés, elkészült a szennyvíz nyomvonal kiépítése, rákötése. A már meglévő épület összekötő nyaktag rész bontásra került, megtörtént az alapozás, és a vasalt lemez készítés. A földszint falazása, válaszfalazása és az áthidalók beépítése is elkészült. Megtörtént a talajnedvesség elleni szigetelés, valamint a földszinten a gépészeti, és villamos alapszerelés. A földszinten elkészült a gerenda zsaluzás, vasalás, betonozás, valamint beépítésre kerültek a földszint feletti pallók. Elkészültek a technológiai szigetelések, valamint az aljzat hőszigetelés. A földszinti födém és koszorú vasszerelés, és a födém betonozás is megtörtént. Elkezdődött az emeleti falazás, és az áthidalók beépítése. A kivitelezés folyamatos jelenleg nagyobb akadályok nélkül zajlik.