Hagyományőrzési módszertan, és módszertani segédanyag kidolgozása, lektorálása, nyomdai munkálatai

Alapítványunknál évek során, fokozatosan vezettük be a magyar hagyomány jeles napjaira, ünnepeire való készülődést, ezeknek az alkalmaknak a megünneplését.

Gyűjtögettük a legendákat, meséket, dalokat, mondókákat, rigmusokat. Dramatizáltuk a szentek mesés történeteit, egyszerű, a gyerekeink számára megtanulható formában, közben megőrizve a lényeget.

Körjátékokat tanultunk, s a különböző szokások /háromkirály- járás, gergelyezés, pünkösdölés/ már meglévő verses, énekes, párbeszédes játékait.

Elkészítettük a szükséges kellékeket, eszközöket, úgy, hogy a legsérültebb gyerekeink keze munkája is benne legyen akár milyen kicsi is az. Esztétikai nevelést megcélozva törekedtünk a szép kivitelre.

Ezalatt a sok év alatt rengeteg szívet melengető tapasztalattal gyarapodtunk. Láttuk, hogy amit kicsit félve kezdtünk el, az nem csak az egészséges, de a mi sérült gyerekeink között is működik.

Ez indította el bennünk a gondolatot, hogy a kincset, ami nekünk olyan sok örömet, meglepetést okoz, azt másokkal is megosszuk. Most lehetőségünk nyílt az EFOP-3.1.6-16-2017-0007 azonosító számú, „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” c. pályázat keretében ebből az anyagból egy kiadványt készíteni. Az általunk elkészített módszertani segédanyag a következő módon állítottuk össze.

Hónapokra lebontva rendszereztük a meglévő anyagot és minden ünnepet az alábbiak szerint részleteztünk:

  • a dalokat kottával, szöveggel, hanganyaggal
  • verseket, kikiáltókat bőségesen, hogy válogatni lehessen
  • a legendákat, és a dramatizált változatot
  • a szokások énekes, dramatikus játékait a szükséges kellékek leírásával
  • Fotókkal illusztráltuk az egyes ünnepeket, hogy láttassuk, mindez nagyon szép,
  • és örömteli játék.

Célunk az volt, hogy egy könnyen kezelhető, jól áttekinthető kiadványt készítsünk, amit az e téma iránt érdeklődő pedagógusok jól használhatnak.

A kidolgozott módszertani segédanyag lektorálása, valamint nyomdai munkálatai is a tervezettek szerint megvalósultak. A kiadványból 150 db, B/5, példány készült el, mely Alapítványunk rendelkezésére áll. Az ehhez kapcsolódó képzést 2019. áprilisárra tervezzük.