Esélyóra

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 azonosítószámú „ A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” című pályázat keretében szemléletformáló alkalmakat valósítottunk meg. 16 alkalommal tartottunk általános-és középiskolás diákok számára érzékenyítő foglalkozásokat. Fontos szempont volt, hogy kisebb településeket vonjunk be a programba: így pl.: Szabadszentkirály, Vajszló, Sellye, Nagyharsány iskoláiba is eljutottunk.

A pályázat során az esélyórák megtartásához kidolgoztunk egy olyan szemléletformáló programot, amelynek főszereplői a fogyatékossággal élő emberek. A foglalkozások célja az volt, hogy védett környezetben, jó hangulatban, egy koordinátor támogatásával lebontsuk a gátakat, oldjuk a félelmeket és a diákok olyan gyakorlati tudást szerezzenek, aminek birtokában bátrabban mernek kezdeményezni a hétköznapi életben. A szemléletformálást mindig a diákok életkorához, felkészültségéhez, esetleges érintettségeihez igazítottuk. A feldolgozott témák változatosak voltak: látás- és mozgássérültség, autizmus, értelmi fogyatékosság. Minden alkalommal jelen volt három érintett fogyatékossággal élő tapasztalati szakértő. Bíznunk abban, hogy az érzékenyítő munkánk nyomán a felnövekvő generációk nyitottabban viszonyulnak majd a fogyatékossággal élő személyekhez, és gondolkodásukban természetes elemként jelenik meg például az akadálymentesítés, esélyegyenlőség, egyenlő elérés elve, és az önálló életvitelhez való jog gondolata is.