Egységes értékelőlap bemutatása, szakemberek képzése

Az EFOP-3.1.6-16-2017-0007 azonosító számú, „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázati program keretében 2018.08.30.-án megvalósult, a kidolgozott Egységes értékelőlap bemutatása, és a szakemberek képzése.

A bemutató és képzés vezetői Koncz Salamon Szilvia – Bergmann Éva gyógypedagógusok voltak. A program résztvevői pedig a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY és a Kerek Világ Általános Iskola fejlesztő nevelés-oktatásban érintett valamennyi dolgozója, illetve az érdeklődő kollégák.

A nap során röviden ismertettük a módszertani anyag legfontosabb fejezeteit: a súlyos-halmozott fogyatékosság fogalmát, a fejlesztő nevelés-oktatás törvényi hátterét, alapelveit, megszervezésének módját. Részletesebben kitértünk az egyéni fejlesztési tervek, és az értékelések készítésének problémájára, melynek keretében a kérdőíves tapasztalatok is ismertetésre kerültek. Mindezek alapján összegeztük, hogy az egységes értékelő lapok milyen módon járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a súlyosan-halmozottan sérült tanulók fejlettségi szintjéről, szükségleteiről egységesebb, konkrétabb képet alkothassunk, és ezáltal egyszerűen nyomon követhessük a gyermekek egyes területeken mutatott fejlődését négy éves periódusban, félévenkénti eredményrögzítéssel. Ezt követően vázlatosan bemutattuk az értékelő lapok felépítését, szerkezetét, a szerkezetválasztás indoklását, használatának módját, az értékelés menetét, az egyes jelzések szerepét. Területenként részletesen bemutattuk az egyes értékelő lapok felépítését, részterületeit, azok tartalmát. Indokoltuk a szerkezet összeállításához kapcsolódó szempontjainkat az értékelés szempontjából. Ismertettük pontról-pontra a használati módot, az értékelés mikéntjét. A nap végén az előzetesen elemzett értékelő lapokkal kapcsolatosan felmerült kérdéseket, javaslatokat vitattuk meg.

A kollégák részéről pozitív volt az értékelő lapok fogadtatása. Lelkes ajánlásuk nyomán, néhány tartalmi kiegészítést a programot követően be is építettük az értékelési anyagunkba. A továbbiakban is nyitottan fogadunk minden olyan javaslatot, ami hozzájárul az értékelő lapok további formálásához, hogy funkcióját a jövőben a lehető legteljesebb mértékben betölthesse.