Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) használata a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiai fejlesztésében” c. képzésről

 A Kerek Világ Általános Iskola 4 pedagógusa az EFOP-3.1.6-16-2017-00007 „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” című pályázat keretein belül 2022. január 19. – 2022. március 11. közötti időintervallumban „Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) használata a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiai fejlesztésében” című 44 órás összóraszámú, nem akkreditált pedagógus-továbbképzési programon vett részt. A továbbképzés 3 nap jelenléti oktatásból, és 4 nap online oktatásból áll, mely záródolgozat leadásával zárult. A jelenléti oktatás 3 egymást követő napon valósult meg a Bliss Alapítvány által fenntartott Bóné András Kommunikációs és Fejlesztő Iskolában. 2 nap hospitálást 3. napon saját élményű gyakorlat követett. Jelenléti alkalmakkor lehetőség volt tanítási folyamatban megfigyelni az AAK eszközök sokszínűségét, és azok felhasználásának lehetőségeit a súlyosan-halmozottan sérült tanulók körében, lehetőséget biztosított az eszközök, különböző szoftverek konkrét megismerésére, kipróbálására. Ezt követően 4 szombaton került sor az online oktatásra, melyben az AAK elméleti hátterét ismerhették meg pedagógusaink. A záródolgozat a jelenléti és online oktatáson szerzett tudás feldolgozását, és tanulóink körében való alkalmazását kívánta meg.

VálaszTovábbítás