Az Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók esetében c. képzésről

Az Augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók esetében című 24 órás képzésre 2020. 08. 17-19. között került sor a Kerek Világ Általános Iskolában.

A képzésen a Kerek Világ Általános Iskola 15 szakembere vett részt, gyógypedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők. A témák gyakorlatorientált, interaktív feldolgozása segítséget nyújtott a szakembereknek, hogy megismerjék a súlyosan és halmozottan sérült tanulókkal való alternatív és augmentatív kommunikáció alapjait.

Megismerhették a kommunikációs akadályozottság jellemzőit, a különféle kommunikációs csatornákat, valamint az individuális és orientációs kommunikációt. A kommunikációs alapelvek megismerése mellett érzékenyítésre is sor került.

Az iskolába járó súlyosan-halmozottan sérült gyermekek 80-90%-a AAK megsegítésre szorul. Emiatt indokolt volt, hogy a szakemberek minél nagyobb része alkalmazni tudja ezt a kommunikációs csatornát. A képzés nagyban hozzájárult az iskola szakmai munkájának fejlesztéséhez.

Az elméleti alapok után a résztvevők megismerhették a súlyosan-halmozottan sérült tanulók felmérésének lehetőségeit, bemutatásra került a kommunikációs mátrix, ennek gyakorlati alkalmazásába is bepillanthattak a szakemberek.

A fejlesztési tervek fontos eleme a kommunikáció fejlesztése. Ehhez is segítséget kaptak a résztvevők. Az elméleti ismereteket kiegészítették az alternatív és augmentatív kommunikációs módszerek és eszközök megismerése és alkalmazása. Lehetőség volt a speciális kommunikációs eszközök kipróbálására.

Nagyon hasznosnak bizonyultak az esettanulmányok megismerései, melyek során a fejlesztő nevelő-oktató munka során alkalmazott  AAK-rendszerek használatával ismerkedhettek meg. Sor került a táblakészítő szoftver használatának bemutatására és gyakorlására.

A képzés nagy előrelépést eredményezett az intézményben folyó szakmai munka színvonalában. A szakemberek a képzés során válaszokat kaptak az AAK-val kapcsolatos kérdéseikre, számos – a gyakorlatban jól hasznosítható – ismerethez jutottak, több kompetenciájuk, készségük  is fejlődött. Erősödött a szakmai együttműködés a gyógypedagógusok és a segítő szakemberek között.

A képzés teljes időtartama alatt betartották a hatályos járványügyi előírásokat.