„A hagyományőrzés szerepe és jelentősége a súlyosan-halmozottan sérült tanulók tanórai és szabadidős tevékenységeiben” című módszertani képzés anyagának bemutatása, képzés.

A EFOP-3.16.6-16-2017-00007 sz. projektünk kapcsán megrendezésre került az első képzési nap. A program résztvevői a súlyosan-halmozottan sérült gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, konduktorok, gyógytornászok voltak. Bergman Éva, az iskola igazgatója beszámolt az iskola felépítéséről, a pályázati projektünkről, és az itt folyó munkáról. Az első órában az ismerkedési játék során minden résztvevő megosztott egy-egy gondolatot az életéből a választott képek (a természethez és a hagyományokhoz köthető) segítségével. Ezt követően, a hagyományőrzés gyökereiről hallhattak a résztvevők a kezdetektől napjainkig, és arról, hogy mindez milyen módon járulhat hozzá a súlyosan-halmozottan sérült tanulók fejlesztéséhez. A Szent György napi játék előkészületei és a gyülekezés alatt a résztvevőket körbe vezettük az intézmény épületében. A Szent György legenda eljátszása után mindenki együtt vett részt az énekes, táncos népi játékban. Ebédszünet közben jó hangulatú kötetlen beszélgetés folyt a látottakról. A délután során PPT előadás keretében az évkör ünnepei szerint haladva ismertettük a jeles napokra való készülődés módját és magát az ünnepet, közben egy-egy éneket illetve kézműves tevékenységet tanítottunk. Elmondtuk, hogy nálunk miként vonjuk be a halmozottan sérült tanulókat a felkészülésbe és a játékba. A néphagyomány-ismereti játékban összefoglaltuk a hallottakat a jelenlévők aktív részvételével. Évkörös táblán kellett elhelyezni az ünnepeket és párosították a hozzávaló jellemzőt. A zárókörben mindenki elmondhatta milyen élményekkel gazdagodott.A program végén minden képzésben résztvevőnek átadtuk Jónás Rudolfné – Kőváriné Barth Eszter – Sarlós Judit: ÍGY KEREKEBB A VILÁGUNK „A hagyományőrzés szerepe és jelentősége a súlyosan-halmozottan sérült tanulók tanórai és szabadidős tevékenységeiben” című módszertani segédanyagunkat, melyet hanganyagot tartalmazó CD melléklettel egészítettünk ki. Kíváncsian vártuk a hallgatók visszajelzéseit. Reméltük, hogy nekik is örömük telik majd jeles napjaink megismerésében, átélik azt az örömöt, ami minket is sarkall. A zárókörben elhangzottak alapján megállapíthatjuk, hogy mindenki pozitív élményekkel gazdagodva ment haza.