A „Fejlesztő nevelés-oktatás bemutatása a Kerek Világ Általános Iskolában” című szakmai nap

A KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY EFOP-3.1.6-16-2017-00007 azonosító számú, „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNY iskolájának szakmai fejlesztésével” elnevezésű pályázati program keretében megvalósult,

„Fejlesztő nevelés-oktatás bemutatása a Kerek Világ Általános Iskolában”

című szakmai nap

 

Időpont: 2022. 05.06. 900-1700 óráig

Helyszín: Kerek Világ Általános Iskola – közösségi tér

7627 Pécs, Gesztenyés utca 2.

Résztvevői létszám: 54 fő

Szakmai vezető: Bergmann Éva

A program résztvevői Baranya, Tolna és Somogy megye területéről több, a fejlesztő nevelés-oktatásban  résztvevő szakember, illetve iskolánk pedagógusai, valamint az érdeklődő kollégák.

A rendezvény fő célja az volt, hogy regionális szakmai betekintésre és konzultációra adjunk lehetőséget az e területen dolgozó kollégák számára, a súlyosan – halmozottan sérült gyermekek  fejlesztő nevelés-oktatása terén végzett iskolai gyakorlatunk és tapasztalataink, valamint az e területet érintő innovációnk  bemutatásával.

A programot iskolánk fenntartója, a KEREK VILÁG ALAPTVÁNY képviseletében Kővári János kuratóriumi titkár nyitotta meg, ezt követően a súlyosan és halmozottan sérült gyermekek oktatásával-nevelésével kapcsolatos jogszabályokról, törvényi rendelkezésekről valamint a fejlesztő nevelés-oktatás történetéről napjainkig, tartott áttekintő előadást Ballérné Kiss Angéla, a kaposvári Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ munkatársa.

A KEREK VILÁG ALAPÍTVÁNYT és intézményeit, azok összefonódó tevékenységét bemutató prezentációt követően a következő szakmai előadásokat hallhattuk:

v A hagyományőrzés szerepe és jelentősége a súlyosan-halmozottan sérült tanulók tanórai és szabadidős tevékenységeiben (Jónás Rudolfné-Sarlós Judit)

v Logopédia a fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevő gyerekeknél (Salgóné Burkus Emma)

v Állatasszisztált terápiák a fejlesztő nevelés-oktatásban (Erdély Emese– Kasper Zsuzsanna- Vigné Hodován Mária)

v Egységes értékelőlap – a vizuális megjelenítés lehetőségei (diagram és szöveges értékelés) (Koncz Salamon Szilvia-Bergmann Éva- Szalai Péter)

v Konduktív pedagógiai fejlesztés a súlyosan-halmozottan sérült gyermekeknél. (Jaczkó Noémi)

v A gyógytorna szerepe a fejlesztő nevelés-oktatásban. (Halmai Bella) 

v A zeneterápia lehetőségei súlyosan–halmozottan sérült gyermekeknél. (Sarlós Judit-Kőváriné Barth Eszter)

Igyekeztünk körül járni több oldalról prezentációkkal, videofilmekkel mindazt a fejlesztő tevékenységet, amelyben súlyosan-halmozottan sérült tanulóink részesülnek a team munka során intézményünkben.

Az előadásokat követően ebéden láttuk vendégül a résztvevőket, majd az iskola megtekintésére is sor került, amely lehetőséget biztosított kötetlen beszélgetésre, információcserére is.

A délután folyamán Workshopra (vezetője: Koncz-Salamon Szilvia) invitáltuk a vendégeinket, a következő témakörökben:

Terápiák:                                   

–      az  alternatív és augmentatív kommunikációt segítő Tobii bemutatása

(Tisztl-Papp Katalin – Szalai Péter)

–      Snoezelen terápia  (Szalóki Gabriella– Sarlós Judit)

–      gyógytorna – és konduktív pedagógiai eszközök és segédeszközök használata a fejlesztő nevelés-oktatásban (Vigné Hodován Mária – Halmai Bella- Erdély Emese-Jaczkó Noémi)

Hagyományőrzés (kézműves munkák és technikák)

(Schneider- Király Kinga –Jónás Rudolfné)

E programokat követően összegeztük, értékeltük a nap eseményeit. A 1700 óráig tartó időszak, még teret adott számunkra az érdeklődőkkel az információk és tapasztalatok megosztására. Főként az Egységes értékelőlap, s annak újítása, a vizuális megjelenítés lehetőségei (diagram és szöveges értékelés), s iskolánk épületének bejárása váltott ki nagy érdeklődést a szakemberek körében.

Összegzés: Úgy érezzük, hogy ez a nap, minden résztvevő számára hasznos és tartalmas betekintést nyújtott intézményünk életébe, azon belül is fejlesztő nevelés-oktatás területén végzett szakmai tevékenységünkbe. Mi is gazdagodtunk kollégáink szakterületüket átfogó bemutatója, és a vendégeinkkel folytatott tapasztalatcserék által.

VálaszTovábbítás