Fogyatékosok Nappali Intézménye:

Nappali Intézményünk működtetése által a Pécsi, Mohácsi, Siklósi és a Komlói kistérségben
élő, önellátásra legalább részben képes felnőtt fogyatékos személyek nappali ellátását
biztosítjuk.
Szolgáltatás elemeink:
– szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás
nyújtása,
– közösségi programok szervezése
– tanácsadás,
– készségfejlesztés,
– háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás (az igénybe vevő segítése mindennapi
életvitelében, mindennapi ügyeinek intézésében),
– étkeztetés biztosítása,
– esetkezelés,
– felügyelet nyújtása,
– gondozás
– közösségi fejlesztés,
– gyógypedagógiai segítségnyújtás (gyógytorna biztosítása)
– zeneterápia
stb.
Programjaink:
Napi munkánk során fontosnak tartjuk, hogy a fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik ne
szigetelődjenek el, ne maradjanak magukra problémájukkal. A közösségbe való tartozás
lehetőségét kínáljuk fel. Nem csupán a napközbeni tartózkodásra biztosítunk lehetőséget,
hanem oda figyelünk a társas kapcsolatok kialakítására, a szabadidő hasznos eltöltésére is.
Számos kirándulást szerveztünk mind közeli (pl.: Zsályaliget, Pécsi Állatkert, Cserkút,
Szigetvár stb.), mind távoli helyekre (Budapest, Balaton – nyári tábor), helyi kulturális
rendezvényeken veszünk részt (pl.: színház, mozi, koncert, előadások).
Rendszeres programjaink:
– A hetet a „hétnyitogató” együttlétünk indítja, ahol szűkebb és tágabb környezetünk

aktualitásai, hírei, megosztásra szánt személyes élmények, az előttünk álló hét jeles napjainak
ismertetése és a mindennapokat érintő hirdetések hangoznak el. Mindez támogatja annak
megélését, hogy nem csak a saját világunkra szűkül be a létünk, de részesei vagyunk egy
közösség, egy város, egy kultúra, egy társadalmi környezet életének is.
– Heti 2 alkalommal csoportos kéz- ill. válltorna van a klubban gyógytornász vezetésével,
emellett személyre szabott egyéni gyógytorna a jó felszereltségű tornateremben.
– Házi bajnokság keretében heti 2 délelőttön lehetőség van bekapcsolódni a
mozgáskorlátozottak speciális sportágának, a bocciának a versenyeibe.
– Megfelelő terem és kivetítő áll a filmklub rendelkezésére. A kiválasztott filmek
gondolatokat, beszélgetéseket indítanak el.
– Hetente irodalmi teaházat tartunk, ahol a közös érdeklődés tartja össze a csoportot és számos
tapasztalattal, ismerettel gazdagodhatnak.
– Zeneterápia zeneterapeuta értő vezetésével. A zenehallgatáshoz rajzolás, festés, hangszerek
spontán megszólaltatása kapcsolódik, és mindez segíti a szavakba még nem vagy már nem
megfogalmazható gondolatok, érzések kifejezését. A művészet módszereivel a tradicionális
értékek felfedezését, életbe, életmódba történő beépítését segíti ez a foglalkozás.
– Intézményünkben kiskórus szerveződött, aminek bárki tagja lehet zenei előképzettségtől és
iskolázott énekhang meglététől függetlenül. A közös éneklés közös örömforrás, segít
egymásra figyelni, egymásra hangolódni.
– A nemzeti ünnepeinkről, világnapokról, a kultúra ünnepeiről megemlékezünk.

Elérhetőség:
Bodor Andrea
06-72- 510-817