Iskolánkról

Gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményünk, a Kerek Világ Általános Iskola, 1999-ben kezdte meg
működését Pécs zöldövezeti területén.
A Dél – Dunántúl térségéből fogadjuk azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket, akiknek halmozott
sérültségük, vagy súlyos szocializációs és pszichés fejlődési zavaruk miatt kiemelt figyelemre van
szükségük. Intézményünkben oktatásuk–nevelésük, képességfejlesztésük, habilitációjuk, rehabilitációjuk
családias, az egyéni bánásmódot előtérbe helyezve valósul meg.

Célunk, hogy a gyermekek a családjukban élve részesülhessenek a képességeiknek legmegfelelőbb
oktatásban és fejlesztésben, nyitottak legyenek a világra, hogy felnőve minél teljesebb értékű tagjai
lehessenek a társadalomnak.

Célcsoportunkba tartoznak:

  • az ép értelmű mozgáskorlátozott,
  • a tanulásban akadályozott mozgáskorlátozott,
  • az értelmileg akadályozott mozgáskorlátozott,
  • a tanulásban akadályozott,
  • az értelmileg akadályozott,
  • a pszichés fejlődés súlyos zavarával küzdő,
  • és a súlyosan – halmozottan sérült tanköteles gyermekek.

Iskolánk általános iskola 8 évfolyamának elvégzésére ad lehetőséget, szükség esetén egy vagy két
felzárkóztató év közbeiktatásával. A tanulásban akadályozott -, az értelmileg akadályozott -, a pszichés
fejlődés súlyos zavarával küzdő gyermekek tanítása, valamint a súlyosan – halmozottan sérült tanulók
fejlesztő nevelése-oktatása külön csoportokban, eltérő tantervek szerint történik.

Arra törekszünk, hogy tanulóink nevelése-oktatása, habilitációja, rehabilitációja során a lehető legnagyobb
mértékben igazodjunk a gyermekek egyéni fejlettségéhez, képességeihez, igényeihez.
Ennek érdekében az oktatást egyéni terápiák egészítik ki. Ezek: gyógytorna, zeneterápia, konduktív
pedagógia, augmentatív és alternatív kommunikáció, TSMT, logopédia, beszédfejlesztés, látásfejlesztés,
egyéni gyógypedagógiai fejlesztés.

A gyermekek számára változatos délutáni programokat, napi háromszori étkezést biztosítunk. Nagy
hangsúlyt helyezünk a néphagyományok megismerésére, a természet változásaihoz kapcsolódó
ünnepek, jeles napok, szokások fontos keretet adnak egész iskolai életünknek .

Az iskola szolgáltatásai térítésmentesek.

Alapítványunk támogató szolgálata a gyermekek iskolába járásának megkönnyítése érdekében Baranya
megye területéről szállító szolgálatot szervez.
Pécsett – szállító szolgálatunk mellett – akadálymentes buszjárat segítségével is elérhető iskolánk.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a sérültséggel élők társadalmi elfogadottságának növelését is, ezért
rendszeresen szervezünk integrált programokat (nyári táborok, egyéb rendezvények), amelyek egyúttal
gyermekeink látókörének, élettapasztalatainak bővülését is eredményezik.

Tanácsadással, ügyeik intézésében való közreműködéssel igyekszünk segíteni a családokat.

Az iskolába kerülés feltétele: szakértői bizottsági javaslat.

Tagozatok
Terápiák
Közzétételi lista
Dokumentumok